Pedicare Uden

Diabetische voet

Een “diabetische voet” ontstaat na een lange termijn (tussen 10 en 15 jaar na het begin van diabetes) en is een complicatie van suikerziekte. Het gaat hierbij om een verscheidenheid van voetafwijkingen; van overmatige eeltvorming tot het krijgen van wondjes die slecht of niet willen genezen en in het ergste geval kunnen leiden tot amputatie van een teen, deel van de voet of zelfs het gehele (onder)been. Deze complicatie komt voor bij ongeveer 1 op de 4 diabetes patiënten. Meestal zijn dit type 2 (ouderdom) diabetes patiënten.

Dit ligt aan het feit, dat type 2 diabetes patiënten vaak al jarenlang diabetes hebben zonder dat ze het weten. Dit betekent, dat zij al jaren rondlopen met te hoge bloedsuikers en dit is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van de complicatie "diabetische voet". Mensen met Type 1 diabetes zijn vaak goed ingesteld op insuline en hebben daardoor geen hoge (of wisselende) bloedsuiker waarden. Overigens is dit geen garantie dat bij hen geen diabetische voet ontstaat! Waarom dit soms wel en soms niet gebeurt, weten we eigenlijk nog niet.


Oorzaken

De oorzaak van de diabetische voet ligt aan:

  • het verminderen van het gevoel (neuropathie)
  • het ontstaan van vaatproblemen (atherosclerose of macro- angiopathie)
  • het ontstaan van gewrichtsstijfheid (L.J.M.)

Aangezien deze oorzaken soms ongemerkt bestaan, is het goed, dat iedere diabetes patiënt zijn/haar voeten jaarlijks laat controleren door een pedicure met aantekening diabetische voet.

Therapie

Om zo veel mogelijk klachten te voorkomen die uiteindelijk tot complicaties kunnen leiden is screening hierin met name een belangrijk onderdeel. Vanaf 2015 is het aan de Podotherapeut om uit te maken in welke Simms classificatie u valt. Hij doet enkele testjes die iets zeggen over het gevoel in de voeten maar ook over uw vaatsysteem. De Simms waarde geeft aan in hoeverre u risico loopt op een slecht genezend wondje. Het maken van een blauwdruk wordt jaarlijks 1x verricht om de stand van uw voeten en uw voettype te kunnen beoordelen.

Tijdens de algehele voetverzorging waarin uw voetproblemen behandeld zullen worden, werk ik met apparatuur speciaal geschikt voor diabetici. Dit geldt ook voor de producten die ik gebruik. De specialistische technieken die ik als medisch pedicure beheers, maken het mogelijk nog gerichter en veiliger te kunnen werken.

Naast voetzorg kan ik ook uw schoeisel beoordelen om u van een eventueel advies te voorzien; dit uiteraard geheel vrijblijvend.

Naast de voetverzorging voer ik zo nodig overleg met de voetenpoli, podotherapie, huisartsen om zorg zo nodig goed te kunnen coördineren.

Om te zien of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, verwijs ik u naar https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/diabetes

Blauwdruk

Het maken van een blauwdruk kan belangrijk zijn. U krijgt op papier gegevens van uw voettype, de voetstand, de afwikkelpunten, drukpunten en standsveranderingen. Mochten zich in de loop der tijd  meer klachten voor doen, bijvoorbeeld drukplekken, eelt, etc., dan kunt u opnieuw blauwdrukken maken en deze met elkaar laten vergelijken.

Het nut van de vastlegging van gegevens betreffende de voetstand en de afwikkeling zijn belangrijk zodat we samen kunnen bepalen hoe te handelen als er in de loop van de tijd zich meer/andere klachten voor doen. M.b.v. een blauwdruk beoordeel ik de lengte, breedte en balomvang van de voeten, dit in combinatie met een schoeninspectie. Het advies is geheel vrijblijvend.